جدیدترین محصولات اضافه شده
پرفروش ترین محصولات
پر بازدیدترین محصولات

پیشنهادهای ویژه

نامداران علم و فرهنگ ، و هنر کردستان
نامداران علم و فرهنگ ، و هنر کردستان
کندوج شماره 11، پاییز  1394 (بنایی برای نگهداری خوشه برنج در محوطه خانه روستایی)
سومین همایش بین المللی میراث طبیعی -فرهنگی و توسعه پایدار در مناطق روستایی (موزه میراث روستایی گیلان) خرداد 1394
چکیده مقالات یازدهمین گردهم آیی سالانه باستان شناسی ایران
مقدمه پژوهشگاه مقدمه پژوهشکده باستان شناسی نمودارها ستاد برگزاری گردهم آیی برنامه گردهم آیی فهرست چکیده ها چکیده مقاله ها بخش انگلیسی
دیوان الفت اصفهانی
دیوان الفت اصفهانی شعر
افسانه های خراسان جنوبی بیرجند جلد 9
کتاب 1 : بیرجند کتاب 2 : قاین کتاب 3 : نهبندان
نوروز در ورارودان
کلیات نوروز شماری گاهشماری محلی ادبیت شفاهی مربوط به مراسم و ایین های بهاری نوروز جشنی باستانی نوروز در ادبات فارسی تاجیکی آداب و سنن نوروزی سرود و ترانه های نوروزی صنایع و سبک ادبی در ترانه ها و سرود های مردمی بهاریات و نوروزیات تاجیکی
زبان مردم ماسوله
مردم شناسی ماسوله
زن جنگ بحران
1- معرفی دورنمای جنسیت در عملکرد های بشر دوستانه 2- کاربرد دورنمای جنسیت 3- توضیح چارچوب قانونی 4- نگاهی به آاینده

زن جنگ بحران

100,000 ریال
نقش عجب جلد نخست
فهرست مطالب استان آذربایجان شرقی استان اردبیل استان اصفهان کاشان استان تهران استان خراسان مشهد استان سمنان استان قزوین استان قم استان کرمان استان یزد اردکان یزد
گزارشهای سیزدهمین گرهمایی سالانه باستان شناسی   10تا 12 اسفند ماه 1393
گزارشهای سیزدهمین گرهمایی سالانه باستان شناسی   10تا 12 اسفند ماه 11393
کاروانسراهای خراسان
کاروانسراهای خراسان - تاریخ- طرح و ساختمان
مقاله های کوتاه دوازدهمین گردهم آیی سالانه باستان شناسی ایران
مقاله های کوتاه دوازدهمین گردهم آیی سالانه باستان شناسی ایران گردهم آیی باستان شناسی29 تا 31 اردیبهشت 1393
آرامگاه دو بانوی عیلامی از خاندان شاه شوتور نهونته پسر انیدد
آرامگاه دو بانوی عیلامی از خاندان شاه شوتور نهونته پسر انیدد دوره عیلام نو مرحله 3
مدلسازی تقاضای گردشگری
فهرست: صنعت گردشگری مبانی نظری تقاضای گردشگری هم انباشتگی مدل تصحیح خطا خود توضیح برداری(var) و خود رگرسیونی انباشته میانگین متحرک(arima) مدلسازی پارامترهای متغیر در طول زمان تجزیه و تحلیل داده های تابلویی سیستم های تقاضا
بخشبندی بازار گردشگری
بخشبندی بازار گردشگری- بازار یابی
فرسودگی زیستی و آثار باستانی پاسارگاد
فرسودگی زیستی و آثار باستانی پاسارگاد گلسنگ ها

تازه ها

کندوج شماره 11، پاییز  1394 (بنایی برای نگهداری خوشه برنج در محوطه خانه روستایی)
سومین همایش بین المللی میراث طبیعی -فرهنگی و توسعه پایدار در مناطق روستایی (موزه میراث روستایی گیلان) خرداد 1394
مقاله های کوتاه دوازدهمین گردهم آیی سالانه باستان شناسی ایران
مقاله های کوتاه دوازدهمین گردهم آیی سالانه باستان شناسی ایران گردهم آیی باستان شناسی29 تا 31 اردیبهشت 1393
گزارشهای سیزدهمین گرهمایی سالانه باستان شناسی   10تا 12 اسفند ماه 1393
گزارشهای سیزدهمین گرهمایی سالانه باستان شناسی   10تا 12 اسفند ماه 11393
آرامگاه دو بانوی عیلامی از خاندان شاه شوتور نهونته پسر انیدد
آرامگاه دو بانوی عیلامی از خاندان شاه شوتور نهونته پسر انیدد دوره عیلام نو مرحله 3