جدیدترین محصولات اضافه شده
قلعه تل
300,000 ریال
دیدن دوست
2,200,000 ریال
گلگشت ایرانی
1,600,000 ریال
پر بازدیدترین محصولات

آرامگاه دو بانوی عیلامی از خاندان شاه شوتور نهونته پسر انیدد

آرامگاه دو بانوی عیلامی از خاندان شاه شوتور نهونته پسر انیدد دوره عیلام نو مرحله 3

باستان شناسی پارینه سنگی ایران ( از آغاز تا سپیده دم روستانشینی)

فهرست:

 1. تاریخچه تحول باستان شناسی پارینه سنگی در جهان
 2. پژوهش های پارینه سنگی در ایران ، از آغاز تا کنون
 3. پارینه سنگی قدیم ایران
 4. پارینه سنگی میانی ایران
 5. پارینه سنگی جدید ایران
 6. میان سنگی/ فراپارینه سنگی ایران
 7. بحث و برآیند

تپه حسنلو (دوره ایلخانی)

فهرست مطالب

 
1.        تپه حسنلو و مناطق همجوار
2.        تاریخچه حفاریهای دوره I ، سالهای 2956 م . تا 1962 م.
3.        جنوب تپه مرکزی
4.        شمال غربی په مرکزی
5.        ترانشه لایه نگاری شمال تپه
6.        شمال شرقی تپه مرکزی
7.        شناسایی ، بررسی و کاوش های منطقه
8.        خلاصه و نتیجه گیری
9.        تصاویر رنگی
10.     اشکال
11.     تصاویر

 

قیمت: 120,000 ریال

روستائیان سیلک

فهرست

 • مقدمه پژوهشکده باستان شناسی
 • تشکر و اعتذار
 • مقدمه
 • اعضای هیئت ( طرح بازنگری سیلک ) در فصل پنجم ( آخر)
 • نمایه موضوعی مجموعه مقالات طرح بازنگری سیلک
 • روستاییان سیلک
 • گزارش کاوش برش لایه نگاری در برجک تپه شمالی سیلک
 • گزارش برش لایه نگتاری تپه سیلک شمالی ( فصل سوم )
 • گزارش کاوش گمانه لایه نگاری در تپه شمالی سیلک
 • تأملی بر نتایج حاصل از آزمایش های کربن 14 : نمونه های برش الف تپه جنوبی سیلک
قیمت: 100,000 ریال