جدیدترین محصولات اضافه شده
585 ق.م
400,000 ریال
قلعه تل
300,000 ریال
دیدن دوست
2,200,000 ریال
گلگشت ایرانی
1,600,000 ریال
پر بازدیدترین محصولات
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

بخشبندی بازار گردشگری

بخشبندی بازار گردشگری- بازار یابی

مدلسازی تقاضای گردشگری

فهرست:

  1. صنعت گردشگری
  2. مبانی نظری تقاضای گردشگری
  3. هم انباشتگی
  4. مدل تصحیح خطا
  5. خود توضیح برداری(var) و خود رگرسیونی انباشته میانگین متحرک(arima)
  6. مدلسازی پارامترهای متغیر در طول زمان
  7. تجزیه و تحلیل داده های تابلویی
  8. سیستم های تقاضا

گردشگری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

گردشگری - توسعه پایدار - کشورهای در حال رشد