مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

جدیدترین محصولات اضافه شده
دیدن دوست
900,000 ریال
585 ق.م
400,000 ریال
قلعه تل
300,000 ریال
دیدن دوست
2,200,000 ریال
پر بازدیدترین محصولات

فصلنامه تخصصی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی سال اول شماره یکم بهار 96

فهرست:

 • سرآغاز      
 • پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی و موضوع حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی
 •   تغییر کاربری تطبیقی میراث صنعتی، الگویی برای خلق فرصت های جدید درون شهرها
 • آنالیز با ریز باریکه یونی: ابزاری توانمند در باستان سنجی، مرمت و حفاظت اشیاء تاریخی و فرهنگی
 • فن شناسی و آسیب شناسی دو خنجره مفرغی هزاره ی دوم قبل از میلاد ، متعلق به محوطه ی باستان شناسی گروی
 • شناسایی عوامل موثر و ارزیابی بحران در مجموعه های برنزی باستانی بر پایه سنجش عوامل موثر بر خوردگی فعال ( بیماری برنز)
 • مطالعات کانی شناسی بر روی سنگ های مادر فشنگی دوره نوسنگی در محوطه چیاسبز شرقی ، سیمره لرستان
 • بررسی روند تشکیل ترکیبات اکسیدی در آثار برنزی با استناد به مطالعات میکروسکوپی
 • استفاده از الاستومرها برای تخمین غلظت گاز ازون در محیط موزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

فصلنامه علمی فنی هنری نمایه بهار 1395

 • نمایه موضوعی و الفبایی مقالات مجله اثر
 • راهنمای استفاده از نمایه نشریه اثر
 • الف: نمایه الفبایی مقاله ها
 • ب: نمایه الفبایی نویسندگان
 • ج: نمایه الفبایی واژه های کلیدی

دوفصلنامه آیین نوروز سال نخست ، شماره 1 نوروز 1395

 • نوروز ، شناسنامه ایرانی
 • نوروز ، در گفتگو با مهندس سسید محمد بهشتی
 • برگزاری جشن نوروز در گفتگو با سمیع اله حسینی مکارم
 • نوروز در متون فارسی
 • درآمدی دیگرسان به بزمگاه نوروز
 • روایت های اسلامی و آداب و رسم های نوروز
 • جشن بزرگداشت انسان
 • آیین ها در گستره فرهنگ نوروز
 • از نوروز در تهران قدیم چه میدانید؟
 • آیین نوروز در ابیانه
 • تاملی بر چند رسم نوروزی در چند نقطه از ایران

فصلنامه تخصص پژوهشکده مردم شناسی شماره 2 ،بهار 1395- دوره اول ، سال دوم

 • تاملی زبان شناختی در چیستی گویه های مردمی
 • نشانه شناسی حافظه جمعی جنگ ایران و عراق، بررسی موردی تصاویر هم رسانی شده در شبکه های اجتماعی مجازی
 • حق به شهر و فضاهای عمومی شهری
 • جایگاه طی سنتی در پژشکی دوره اسلامی ، بازشناسی اصطلاح، واکاوی مفهوم و طبقه بندی اولیه داده ها
 • تحلیلی بردگرگونی تاریخی از ایلی بودن به قومی شدن در قشقایی
 • مطالعه میان فرهنگی جامعه پذیری جنسیتی در نیوزیلند و ایران
 • نقش مردم در توسعه پایدار با رویکرد سیستمی با تاکید بر بررسی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس