مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

جدیدترین محصولات اضافه شده
قلعه تل
300,000 ریال
دیدن دوست
2,200,000 ریال
گلگشت ایرانی
1,600,000 ریال
پر بازدیدترین محصولات

فصلنامه تخصصی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی سال اول شماره یکم بهار 96

فهرست:

 • سرآغاز      
 • پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی و موضوع حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی
 •   تغییر کاربری تطبیقی میراث صنعتی، الگویی برای خلق فرصت های جدید درون شهرها
 • آنالیز با ریز باریکه یونی: ابزاری توانمند در باستان سنجی، مرمت و حفاظت اشیاء تاریخی و فرهنگی
 • فن شناسی و آسیب شناسی دو خنجره مفرغی هزاره ی دوم قبل از میلاد ، متعلق به محوطه ی باستان شناسی گروی
 • شناسایی عوامل موثر و ارزیابی بحران در مجموعه های برنزی باستانی بر پایه سنجش عوامل موثر بر خوردگی فعال ( بیماری برنز)
 • مطالعات کانی شناسی بر روی سنگ های مادر فشنگی دوره نوسنگی در محوطه چیاسبز شرقی ، سیمره لرستان
 • بررسی روند تشکیل ترکیبات اکسیدی در آثار برنزی با استناد به مطالعات میکروسکوپی
 • استفاده از الاستومرها برای تخمین غلظت گاز ازون در محیط موزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

فصلنامه علمی فنی هنری نمایه بهار 1395

 • نمایه موضوعی و الفبایی مقالات مجله اثر
 • راهنمای استفاده از نمایه نشریه اثر
 • الف: نمایه الفبایی مقاله ها
 • ب: نمایه الفبایی نویسندگان
 • ج: نمایه الفبایی واژه های کلیدی

دوفصلنامه آیین نوروز سال نخست ، شماره 1 نوروز 1395

 • نوروز ، شناسنامه ایرانی
 • نوروز ، در گفتگو با مهندس سسید محمد بهشتی
 • برگزاری جشن نوروز در گفتگو با سمیع اله حسینی مکارم
 • نوروز در متون فارسی
 • درآمدی دیگرسان به بزمگاه نوروز
 • روایت های اسلامی و آداب و رسم های نوروز
 • جشن بزرگداشت انسان
 • آیین ها در گستره فرهنگ نوروز
 • از نوروز در تهران قدیم چه میدانید؟
 • آیین نوروز در ابیانه
 • تاملی بر چند رسم نوروزی در چند نقطه از ایران

فصلنامه تخصص پژوهشکده مردم شناسی شماره 2 ،بهار 1395- دوره اول ، سال دوم

 • تاملی زبان شناختی در چیستی گویه های مردمی
 • نشانه شناسی حافظه جمعی جنگ ایران و عراق، بررسی موردی تصاویر هم رسانی شده در شبکه های اجتماعی مجازی
 • حق به شهر و فضاهای عمومی شهری
 • جایگاه طی سنتی در پژشکی دوره اسلامی ، بازشناسی اصطلاح، واکاوی مفهوم و طبقه بندی اولیه داده ها
 • تحلیلی بردگرگونی تاریخی از ایلی بودن به قومی شدن در قشقایی
 • مطالعه میان فرهنگی جامعه پذیری جنسیتی در نیوزیلند و ایران
 • نقش مردم در توسعه پایدار با رویکرد سیستمی با تاکید بر بررسی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس